Vergoeding

Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De zorgkosten van kinderen onder de 18 vallen niet onder het eigen risico. De kosten kunnen direct worden gedeclareerd bij zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars bieden extra vergoeding vanuit hun aanvullende pakketten. Hier een overzicht van aanvullende pakketten per zorgverzekeraar.

Kinderergotherapie Vooruit heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars voor 2016. Dit houdt in dat wij de behandeling direct bij de zorgverzekeraar kunnen declareren zonder tussenkomst van de cliënt.

Wanneer het maximaal aantal uren vanuit de zorgverzekering is bereikt, is het mogelijk om zelf de ergotherapiebehandeling te financieren. Het NZA tarief Ergotherapie bedraagt per 1 januari 2015 € 16,09 per 15 minuten behandeltijd. Indien een consult op locatie noodzakelijk is, wordt een aan huistoeslag van € 26,97 in rekening gebracht. Eenmaal per maand krijgt u dan een nota thuisgestuurd.

Daarnaast zijn er mogelijkheden tot vergoeding vanuit het Passend Onderwijs of Persoons Gebonden Budget. Dit gaat in samenspraak met de betrokken partijen. Ook kan ergotherapie ingekocht worden voor adviserende diensten door scholen, instellingen en bedrijven. Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak met Kinderergotherapie Vooruit.
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Mocht u daarna de afspraak niet nakomen, wordt de behandeling in rekening gebracht.
Zie werkwijze voor extra informatie over de aanmeldprocedure.