Visie/missie

Missie/visie (38)Ieder kind wil leren en meedoen op school, thuis en tijdens spel. Helaas gaat dit niet altijd zonder slag of stoot. Er zijn kinderen die worden belemmerd door hun motoriek of werkhouding. Andere kinderen hebben problemen in de zintuiglijke informatieverwerking. En weer andere kinderen missen structuur en overzicht in een taak. Vooruit richt zich op deze kinderen. De ergotherapeut pakt de problemen samen met het kind en zijn omgeving op een doelgerichte manier aan. Zodat ook deze kinderen VOORUIT gaan.

Voor deze vooruitgang is wel de juiste begeleiding en ondersteuning nodig. De ergotherapeut begeleidt deze kinderen in individuele behandelingen. Deze behandelingen worden spelenderwijs aangepast op het kind. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van huis, tuin en keukenmaterialen. Daardoor kan het kind thuis en op school verder met de adviezen vanuit de behandeling. De ergotherapeut kijkt ook naar talenten en mogelijkheden van het kind. Deze sterke kanten worden gebruikt om het optimale uit het kind te halen.

Een kind kan dit echter niet alleen. Het heeft hierbij steun nodig van zijn omgeving. Daarom streeft Vooruit naar een nauwe samenwerking met het kind, zijn ouders en leerkracht en overige betrokkenen. De ergotherapeut geeft individuele adviezen aan deze partijen. Ook voert zij eventuele aanpassingen uit. Hierdoor krijgt ook de omgeving van het kind handvaten voor een optimale begeleiding. Zodat ieder kind zelfstandig kan werken, spelen en leren waar die ook wil!