Werkwijze

 • Aanmelding/verwijzing
 • Vanaf 1 juli 2013 is de ergotherapie direct toegankelijk. Dit houdt in dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is voor het aanmelden van uw kind. Er zijn echter nog enkele zorgverzekeraars die een verwijsbrief van een (huis)arts wel verplicht stellen. De ergotherapeut kan u hier verder over informeren.
  Ondanks de directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE) mag er altijd een verwijsbrief worden aangevraagd. Op een verwijsbrief moeten de volgende gegevens duidelijk staan vermeld:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Zorgverzekeringnummer
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Reden van de verwijzing.

  U kunt uw kind telefonische of via de website worden aanmelden. Vervolgens zal de ergotherapeut telefonische een afspraak maken voor het inplannen van de eerste behandeling. Ter aanleiding van de aanmelding krijgt u een toestemmingsformulier, een oudervragenlijst en een leerkrachtvragenlijst toegestuurd.


 • Observatie
 • De behandeling start met een kennismaking en observatie. Als ouder wordt u verzocht om de volgende documenten mee te nemen naar de eerste afspraak:

  • Zorgverzekeringpas van het kind
  • ID-kaart of paspoort
  • Ingevulde vragenlijsten
  • Toestemmingsformulier
  • Eventuele verwijsbrief
  • Eventuele recente rapportage van andere disciplines of onderzoeken.

  Tijdens de observatie krijgt uw kind spelenderwijs verschillende opdrachten. Ook worden er verschillende testjes in spelvorm afgenomen. De observatie is gericht op de zintuiglijke informatieverwerking, werkhouding, zelfredzaamheid, fijne motoriek en (voorbereidend) schrijven. Met de informatie uit de vragenlijsten en observatie schrijft de ergotherapeut een observatieverslag. Dit verslag wordt naar u doorgestuurd en met u besproken. Indien gewenst kan het verslag in een gesprek worden toegelicht met alle betrokken partijen rondom uw kind.
  Een enkele keer is het zinvol om uw kind in een andere setting te observeren, zoals de klas. Hiervoor zal in een overleg een afspraak worden gemaakt. Deze (school)observatie kan ook later in het behandeltraject plaatsvinden.


 • Behandeling
 • Tijdens de behandelingen wordt er gewerkt aan de doelstellingen uit het observatieverslag. Een behandeling duurt drie kwartier. De ergotherapeut stelt het op prijs wanneer er een ouder/verzorger aanwezig is bij de behandeling, zodat oefeningen, vorderingen en bijzonderheden direct besproken kunnen worden.
  De behandeling worden individuele gegeven in de praktijk. Tijdens de behandeling zal er spelenderwijs aan de doelstellingen gewerkt worden. Afhankelijk van het kind is de behandeling gericht op:

  • Het verbeteren van de fijne motoriek en (voorbereidende) schrijfvaardigheden.
  • Normaliseren van de zintuiglijke informatieverwerking
  • Het verbeteren van de werkhouding en aanleren van planningsvaardigheden
  • Het leren of anders leren van vaardigheden
  • Het stimuleren van de spelontwikkeling
  • Het uitproberen en adviseren van hulpmiddelen en voorzieningen en eventueel begeleiding in de aanvraag van voorzieningen

 • Afronding behandeling
 • De behandeling wordt afgerond wanneer de doelstellingen zijn behaald. Of wanneer de maximale vergoeding vanuit de zorgverzekering is bereikt. In een eindverslag worden de doelstellingen geĆ«valueerd. Dit verslag wordt in overleg met ouders naar de huisarts en overige betrokken partijen gestuurd. Wanneer de doelstellingen nog niet zijn behaald, zullen er adviezen waarmee uw kind thuis en op school verder kan werken aan de doelstellingen. In het nieuwe verzekeringsjaar kan de ergotherapie worden voortgezet. Ook is er een mogelijkheid of zelf de behandeling te financieren. Meer informatie hierover kunt u vinden onder vergoeding.