Kwaliteit

Kinderergotherapie Vooruit vindt kwaliteit en het verbeteren van de kwaliteit een prioriteit. De praktijk vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de (kinder)ergotherapie. Kinderergotherapie Vooruit is daarom aangesloten bij de volgende partijen:

  • Het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hier staat de ergotherapeut ingeschreven en voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen. Voor meer informatie zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
  • Ergotherapie Nederland: de beroepsvereniging van ergotherapie. Voor meer informatie zie: www.ergotherapie.nl
  • Ketp (KinderErgoTherapiePraktijken Nederland): een landelijk kwaliteitsnetwerk voor vrijgevestigde kinderergotherapeuten. Voor meer informatie zie: www.ketp.nl
  • Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI): een stichting waar therapeuten met een opleiding in sensorische informatieverwerking aan verbonden zijn. Voor meer informatie zie: www.nssi.nl
  • Regio groep kinderen Noord-Holland: hier komen een aantal keer per jaar kinderergotherapeuten samen voor overleg.
  • Kinderergotherapie Almere: een andere vrijgevestigde ergotherapiepraktijk waar de ergotherapeut ook drie dagen werkzaam is. De ergotherapeut heeft hier regelmatig overleg met collega ergotherapeut.

Voor het verbeteren van de kwaliteit hebben wij ook u mening nodig. De zorgverzekeraar verplicht de praktijk om een cliënttevredenheidsonderzoek te verrichten bij het afronden therapie. Hiervoor maakt de praktijk gebruik van een onafhankelijke onderzoeksorganisatie Qualizorg B.V. De online rapportagetool van Qualizorg B.V. heet Qualiview. Aan het einde van het behandelingstraject ontvangt de cliënt een e-mail of sms van Qualizorg uit naam van Kinderergotherapie Vooruit met daarin de vragenlijst. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en er moet toestemming worden gegeven. De praktijk stelt deelname op prijs in het belang van het verbeteren van onze zorgverlening. De resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Website (53)
Website (54)
Website (55)
NSSI