Doelgroep

Kinderergotherapie Vooruit behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar. De praktijk richt zich op kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het verbeteren van handelingen op school, thuis en in hun vrije tijd. De behoefte aan extra ondersteuning kan verschillende oorzaken hebben. Soms zijn deze oorzaken heel duidelijk, zoals een ziekte, een lichamelijke beperking, een achterstand in de ontwikkeling of gedrag. Het kan ook een combinatie zijn van meerdere oorzaken. Vaak is er echter geen duidelijk aanwijsbare reden. De oorzaak is dan onbekend, maar heeft wel gevolgen voor de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind. De ergotherapeut wil aan deze gevolgen werken. Zij kan uw kind ondersteunen wanneer het moeilijkheden ervaart op de volgende gebieden:

 • Fijne motoriek
 • Missie/visie (38)

  Fijne motoriek zijn de vaardigheden die met de handen worden uitgevoerd om voorwerpen te pakken en te manipuleren. Problemen in de fijne motoriek hebben veel invloed op de uitvoering van zelfredzaamheidtaken, schoolvaardigheden en spel. De ergotherapeut kan uw kind ondersteunen op de volgende gebieden:

  • Ontwikkeling voorkeurshand
  • Kleutervaardigheden: kleuren, knippen, plakken
  • Hantering gereedschap
  • Onhandigheid

 • (Voorbereidend) schrijven
 • (Voorbereidend) schrijven (40)

  Schrijven is samen met lezen en spellen één van de belangrijkste handelingen van een kind in het basisonderwijs. Niet voor ieder kind is dit even gemakkelijk. De ergotherapeut kan uw kind ondersteunen op de volgende gebieden:

  • Schrijfvoorwaarden: pengreep, zithouding, ruimtelijke oriëntatie, fijne motoriek
  • Blokschrift en verbonden schrift (lettervormen, letterverhoudingen, tekstopbouw)
  • Leesbaarheid
  • Schrijftempo
  • Schrijven tussen de liniering
  • Uitzoeken van alternatieven hulpmiddelen

 • Zelfredzaamheid
 • Zelfredzaamheid is jezelf verzorgen en redden zonder hulp van anderen. Ieder kind leert dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De ergotherapeut kan uw kind ondersteunen op de volgende gebieden:

  Zelfredzaamheid foto

  • Aan en uitkleden
  • Veterstrikken
  • Hantering bestek
  • Mogelijkheid tot verplaatsen
  • Zelfstandig spelen (opstarten, plezier in spel, samenspelen)


 • Werkhouding
 • Werkhouding (30)

  Het zelfstandig uitvoeren van een taak is niet voor ieder kind even gemakkelijk. Wanneer een kind hier moeite mee heeft, wordt dit vaak zichtbaar in zijn gedrag. Ook kan het kind moeite hebben met de aanpak van opdrachten en het reguleren van zijn alertheid. De ergotherapeut kan uw kind ondersteunen op de volgende gebieden:

  • Concentratie, alertheid, taakgerichtheid, afleiding
  • Werktempo
  • Volgen instructie
  • Automatiseren
  • Planning en organisatie
  • Zelfstandig werken
  • Zelfvertrouwen

 • Zingtuiglijke informatieverwerking
 • Zintuiglijke informatieverwerking (45)

  Zintuiglijke informatieverwerking (ook wel sensorische informatieverwerking genoemd) is het vermogen om informatie met onze zintuigen op te nemen, te selecteren en te verwerken. Zodat er adequaat op gereageerd kan worden. Om goed te functioneren is het belangrijk dat onze zintuiglijke informatie goed verwerkt wordt. Ieder mens heeft zeven zintuigen. Deze staan hieronder beschreven met mogelijke problemen die kunnen voorkomen wanneer de informatieverwerking niet goed verloopt:

  • Auditief (gehoor): onder of overgevoelig voor geluid, angst, afleidbaarheid, storend zijn voor omgeving, missen van instructies
  • Visueel (zicht): gebrek aan overzicht en organisatie, afleidbaarheid, staren, problemen met lichtinval
  • Proprioceptie (houding en lichaamsgevoel): onhandigheid, stoten, houterig bewegen, over bewegelijk, onrust, houdingsproblemen, beperkt lichaamsbesef, moeite met bewegen (hinkelen, huppelen etc.)
  • Vestibulair (evenwicht): onder of overgevoeligheid voor bewegen en hoogtes, angst, over bewegelijk, onrust
  • Tactiel (tast): vermijden van materialen en aanrakingen, storend friemelen en aanraken, moeite met omgang met anderen, onder of overgevoelig voor temperatuur en structuren, problemen met zelfverzorging (haren wassen, knippen)
  • Smaak en reuk: duidelijke voorkeuren voor smaken, geuren en structuren
  • Gedrag: driftbuien, frustraties, angsten, beperkt zelfvertrouwen, starre rituelen, problemen in het zelfstandig werken
  • Werkhouding: problemen met het reguleren van de alertheid en afleidbaarheid

Mocht u twijfelen over de noodzaak van de ergotherapie, dan kunt u volgende signaleringslijst laten invullen door de leerkracht van uw kind. Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen met de praktijk.