Advies en voorzieningen

Advies en voorzieningen (36)

Niet alle problemen zijn op te lossen met behandeling en training. Het kan zijn dat er hulpmiddelen of voorzieningen moeten worden ingeschakeld. Dit kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals schrijfmateriaal, aangepast bestek of schaar, maar ook grotere voorzieningen, zoals aangepast meubilair of aanpassingen in de woning of op school. De ergotherapeut kan u enigszins wegwijs maken in de procedure van het aanvragen. Zij kan het probleem analyseren, geschikte voorzieningen doorspreken en een inschatting maken of een hulpmiddel/voorziening vergoed zal worden. Indien nodig kan de ergotherapeut ook een schriftelijk advies schrijven ter ondersteuning van de aanvraag. Zodra de aanvraag is ingediend, gaan de vervolgzaken tussen u (de aanvrager) en de instantie. De bemoeienis van de ergotherapeut is dan afgelopen. Na de aflevering kan de ergotherapeut wel begeleiding geven bij het leren omgaan met van het hulpmiddel/de voorziening.

Er zijn diverse instanties waarbij een hulpmiddel/voorziening kan worden aangevraagd:

  • WMO
  • Aanvragen die lopen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden uitgevoerd door de gemeente. Deze aanvragen dient u zelf uit te voeren. Dit kan telefonische of door het formulier te downloaden via de website van de gemeente. De ergotherapeut kan begeleiding geven bij dit proces. Ook kan zij samen met u het eisenpakket opstellen waaraan de voorziening moet voldoen.
    Het is goed om te weten dat de gemeente vaak samenwerkt met voorkeurspakketten en vaste leveranciers. Hierdoor bent u niet altijd vrij in de keuze voor de voorziening.


  • Zorgverzekeraar
  • De hulpmiddelen die vergoed worden vanuit de zorgverzekeraar zijn terug te vinden in het regelement hulpmiddelen van uw zorgverzekeraar. Deze hulpmiddelen zijn opgenomen in de basisverzekering en worden bij de zorgverzekeraar aangevraagd.
    De ergotherapeut kan in kaart brengen hoe een voorziening noodzakelijk is en aan welke eisen het moet voldoen. Indien nodig schrijft de ergotherapeut een adviesverslag. U dient zelf te zorgen voor een machtiging van een arts die moet worden meegestuurd. Zodra de aanvraag is opgestuurd naar de zorgverzekering wordt verdere afhandeling geregeld door de adviseur van de zorgverzekeraar. Ook zij werken vaak met voorkeurspakketten en vaste leveranciers. Hierdoor bent u niet altijd vrij in keuze van de voorziening. Er wordt wel altijd gezocht naar een oplossing die voldoet aan de eisen. Ook vindt er vaak een passing plaats samen met de leverancier van het hulpmiddel.


  • UWV
  • Bij het UWV kunnen voorzieningen worden aangevraagd die kinderen ondersteunen bij het beter functioneren in het onderwijs. Deze voorzieningen vallen onder de WOOS wetgeving (Wet overige OCW-voorzieningen). Ze kunnen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) worden aangevraagd. Kinderen met motorische, auditieve of visuele beperking komen hiervoor in aanmerking. De ergotherapeut kan in kaart brengen hoe lang een voorziening noodzakelijk is en aan welke eisen het moet voldoen. Ook heeft de ergotherapeut soms mogelijkheden om een voorziening uit te proberen. Indien nodig schrijft de ergotherapeut een advies verslag. Ook geeft zij begeleiding bij het invullen van de formulieren. U dient zelf te zorgen voor een machtiging van een arts die moet worden meegestuurd. Ook dient u het advies zelf in. Zodra de aanvraag is opgestuurd, verloopt de verdere afhandeling tussen u en de adviseur van het UWV.