Klachten

Klachten (56)

Kinderergotherapie Vooruit streeft naar een nauwe samenwerking met haar cliƫnten. Met behulp van de evaluatieformulieren proberen wij aan al uw wensen te voldoen. Mocht u toch een klacht hebben voor Kinderergotherapie Vooruit dan kunt u de volgende acties ondernemen:

  • De praktijk stelt het op prijs wanneer u uw klacht bespreekbaar maakt. Hopelijk kunnen wij samen tot een bevredigde oplossing komen. Het beste kunt u een aparte afspraak maken met de ergotherapeut, zodat zij voldoende tijd voor u heeft.
  • Mocht u het moeilijk vinden om de ergotherapeut direct te benaderen dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IGK). Het IGK werkt onafhankelijk van de ergotherapeuten. De medewerkers van IGK kunnen u ondersteunen bij het voorbereiden op een gesprek met de ergotherapeut en het opstellen van een brief naar de ergotherapeut. Voor meer informatie zie: www.zorgbelang-nederland.nl
  • Wanneer u een ernstige klacht heeft, kunt u terecht bij de klachtencommissie van de Paramedicus. Zij geven een uitspraak over uw klacht. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Voor meer informatie zie: Brochure klachtenloket Paramedici, Uitgebreide uitleg Klachtenregeling Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl.

Contact
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189